Дитяча ортопедія

Сучасні стандарти надання допомоги.

За останні 40 років в дитячій ортопедії та травматології відбулися значні зміни.
Це пов’язано, по-перше, з проведенням ряду досліджень з вивчення нормальних параметрів розвитку кістково-м’язової системи у дітей.

Другим етапом стало впровадження принципів доказової медицини (EBD – evidence based medicine). У підсумку, на сьогоднішній момент, для кожного захворювання створена чітка система рекомендацій, під якою мається доказова база, тобто зазначені рекомендації з діагностики та лікування засновані на результатах проведених досліджень, а не на думці або перевагах “експерта” (доктора/зав/канд.мед.наук/професора), як це було широко поширене раніше.

Це призвело до змін в протоколах діагностики та лікування таких поширених захворювань у дітей, як:

Третім етапом стало формулювання принципів “ALARA” (As Low As Reasonably Achievable – настільки мало, наскільки це можливо в розумних межах ) для рентген-діагностики, які позначили необхідність мінімізації використання променевих методів обстеження (рентгенографії, комп’ютерної томографії) у дітей.

На сучасному етапі створені і активно працюють професійні спільноти дитячих ортопедів, які об’єднують провідних фахівців і займаються дослідженням та розробкою оптимальних протоколів діагностики та лікування захворювань кістково-м’язової системи у дітей.